Οι καθιζήσεις στην οδό Κύπρου πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα…

Τρία σημεία από τα πολλά που υπάρχουν στην οδό Κύπρου έχουν πλέον υποστεί αρκετή καθίζηση και πρέπει το θέμα τους να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Πρόκειται για μία καθίζηση από παλιά στη συμβολή της οδού Κύπρου με την Στέφανου Σαράφη και δύο άλλες στη συμβολή της με την οδό Οδυσσέως.

Βεβαίως όλη η οδός Κύπρου έχει προβλήματα, όπως ολόκληρο το οδικό δίκτυο της πόλης μας, αλλά επειδή δεν “φαίνεται φως στο τούνελ” για έργα οδοποιίας στην πόλη μας, ας φροντίσει ο δήμος να επισκευάσει τουλάχιστον αυτά τα σημεία σύντομα, αλλά σωστά…