Για να δούμε θα πετύχουμε τα φανάρια να λειτουργούν σωστά και τα δύο ταυτόχρονα;;;

Την περασμένη εβδομάδα γράφαμε σχετικά με το πράσινο πλαστικό που είχε ξεκολλήσει από το φανάρι μπροστά στο Ταχυδρομείο και δυσκόλευε τους οδηγούς στην “ενημέρωσή” τους.

Επισκευάστηκε εκείνο το φανάρι μετά το δημοσίευμά μας, αλλά τώρα δεν ανάβει το πράσινο στο άλλο φανάρι.

Για να δούμε θα πετύχουμε τα φανάρια να λειτουργούν σωστά και τα δύο ταυτόχρονα;;;