Προοδευτική online

Η συνέντευξη της Σταυρούλας Μπαντούνα στο ΚΑΝΑΛΙ 1 του Πειραιά

Σήμερα το πρωί η Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου κ. Σταυρούλα Μπαντούνα έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά ΚΑΝΑΛΙ 1, σχετικά με το θέμα των αισχρών σχεδίων σε ψηφοδέλτια της, από δημοτικούς συμβούλους, την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια των δημαιρεσιών του δήμου.

Η κ. Μπαντούνα υποστηρίζει στη συνέντευξη της πως δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Μίχου σχεδίασαν τα άθλια σχέδια, ενώ αναφέρεται επίσης στην στάση της Αντιδημάρχου κ. Φέγγη, μετά την αποκάλυψη αυτής της πράξης.

Επίσης καυτηριάζει τη στάση της πλειοψηφίας να μην έχει καταδικάσει ακόμα αυτό το απαράδεκτο γεγονός

Παρακάτω αναμεταδίδουμε τη συνέντευξη αυτή, πατώντας το link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2FKanaliEna904%2F%25CE%25BF-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B9-%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B1-904-13012022%2F%3Ffbclid%3DIwAR1olzbCUCDFJJN1CfT9cX1dAR_CnNOeqUDtyhnD7BJFV_VW7AFM5eMb5L0&h=AT3iYQGw6WS3FCWCGPCimH3aQeBjCqVY9amGgF9jUAGI44Sj6hw0Fvmrb4NBSxDzLlRiJeI_z9mHFWibV5XLCqRyiyvZs2XVFvXzPDpO4qOY0MEAg4zja_0-ex7_zpqN0zWbQg

Did you like this? Share it:
Exit mobile version