Προοδευτική online

Ο Θανάσης Τσεκούρας στον υφυπουργό περιβάλλοντος κ. Αθανάσιο Αμυρά


Από την συνάντηση μου με τον υφυπουργό περιβάλλοντος κ. Αμυρά για ενημέρωση συζήτηση θεμάτων που αφορούν την περιοχή μας ως εκπρόσωπος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΩΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Τσεκούρας Αθανάσιος

Did you like this? Share it:
Exit mobile version