Προοδευτική online

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης της ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, από το Δήμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης της ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2021

Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη διοργάνωση εμποροπανηγύρεων όπως αυτή της Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο μας με τήρηση των παρακάτω ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης (Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός (1) μέτρου μεταξύ των πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με συμπαγή ελαφρά χωρίσματα)

Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των καταναλωτών και των επισκεπτών.

Καθημερινός επιμελής καθαρισμός του χώρου της αγοράς με μέριμνα του φορέα λειτουργίας της αγοράς

Τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας από την διάδοση του covid-19 (μάσκες, αποφυγή συνωστισμού).

Επειδή οι ιδιαίτερες συνθήκες επιβάλλουν αποφυγή δημόσιων κληρώσεων και αποφυγή συνωστισμού στην υπηρεσία και ως εκ τούτου απαιτείται ρύθμιση αντίστοιχη του χρόνου και των συνθηκών, το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε τους όρους διεξαγωγής του πανηγυριού για το έτος 2021 ως ακολούθως:

Οι επαγγελματίες που είχαν λάβει άδεια συμμετοχής στο πανηγύρι του έτους 2019 καλούνται, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως 23/11/2021 στην ηλεκτρονική δνση: protocol@agiavarvara.gr συνοδευόμενες από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα λάβουν μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με sms στο κινητό τους να προσέλθουν και να καταβάλουν το αντίτιμο της θέσης έως 26/11/2021 στο Ταμείο του Δήμου ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank με ΙΒΑΝ: GR35 0260 …. …. …. …. ….

Εξυπακούεται ότι λόγω των μέτρων αποφυγής του συνωστισμού και της απόστασης του ενός μέτρου μεταξύ των πάγκων κάποιες από τις θέσεις του 2019 θα μετακινηθούν σε άλλο σημείο της Οδού Ελ. Βενιζέλου.

Οι τυχόν αδιάθετες θέσεις να διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, σε συνεννόηση με τα σωματεία των μικροπωλητών, με την ίδια διαδικασία από 29/11/2021 έως και 2/12/2021.

Η έναρξη της τοποθέτησης των πάγκων και των εμπορευμάτων, στις θέσεις που θα παραχωρηθούν, ορίζεται στις 2:00 της Παρασκευής 3/12/2021 και η απομάκρυνσή τους έως τις 6:00 της Κυριακής 5/12/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΔΗΜΟΤΕΣ) ,
Οι κάτοχοι άδειας λαϊκών αγορών καθώς και οι κάτοχοι άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την προσκόμιση α) της αδείας τους, β) πρόσφατη ταμειακή απόδειξη, γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δ) βεβαίωση κατάστασης επιχείρησης από την ηλεκτρονική φόρμα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet), ε) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου στ) βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΔΗΜΟΤΕΣ).

Did you like this? Share it:
Exit mobile version