Πινακίδες STOP, καλά κρυμμένες πίσω από δένδρα – Π. Π. Γερμανού και Σάμου…

Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία θίγουμε σαν εφημερίδα και τα οποία χρειάζονται άμεση ανταπόκριση από το δήμο όσον αφορά την επίλυσή τους, διότι έχουν να κάνουν με την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις περιμένουμε από το δήμο να δρα γρηγορότερα, ακριβώς για τους λόγους αυτούς.

Φαίνεται όμως στο δήμο κυριαρχεί άλλη αντίληψη περί προτεραιοτήτων  και καθυστερεί εξαιρετικά να επέμβει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι δύο πινακίδων STOP, οι οποίες είναι κρυμμένες από τα φυλλώματα δένδρων και είναι αόρατες στους οδηγούς, παρά μόνο εάν φτάσουν στη διασταύρωση.

Η μία βρίσκεται καλά κρυμμένη στη γωνία Σάμου και Σίφνου και η δεύτερη επίσης με κάλυψη απόκρυψη στη συμβολή των οδών Π. Π. Γερμανού και Κρήτης…

Φυσικά δεν είναι οι μόνες πινακίδες ΚΟΚ στην πόλη μας, που δεν διακρίνονται επειδή είναι κρυμμένες πίσω από δένδρα ή άλλα αντικείμενα, ή είναι ξεβαμμένες, ξεβιδωμένες κλπ.

Απλά αναφέρουμε τις παραπάνω διότι έχει ειδοποιηθεί ο δήμος από κατοίκους, όπως μας είπαν, αλλά δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα…