Επικίνδυνο φρεάτιο χωρίς καπάκι στη γωνία 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου

Για το επικίνδυνο φρεάτιο χωρίς καπάκι στη γωνία 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου γράφαμε πρόσφατα.

Βρίσκεται εφαπτόμενο με το 2ο Λύκειο της πόλης μας και πιστεύαμε γιαυτόν το λόγο, ο δήμος θα είχε σπεύσει να βάλει ένα καπάκι.

Λάθος τελικά πιστεύαμε. Ο δήμος δεν φαίνεται να συγκινήθηκε ούτε από το πρόβλημα, αλλά ούτε σε ποιο σημείο είναι η παγίδα…