Ο καιρός αγρίεψε και ο συμπολίτης μας πρέπει να νοιώσει τη φροντίδα του δήμου…

Χανίων και Ηρακλείου όλο του το βιός του εκεί.

Κουβέρτες σαγιονάρες, χαρτί υγείας, νερό, λίγο φαγητό…

Η κοινωνική Υπηρεσία όμως που είναι;

Ο καιρός αγρίεψε και ο συμπολίτης μας πρέπει να νοιώσει τη φροντίδα του δήμου…