Προοδευτική online

Πεταμένα φύλλα αμιαντοτσιμέντου σε τριγωνάκι στην πόλη μας

Στην πόλη μας υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία υπάρχουν πεταμένες σαβούρες και άλλα αντικείμενα, αμάζευτα από την περασμένη εβδομάδα, σε ορισμένα από αυτά.

Δεν έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε με αυτά στο δημοσίευμά μας αυτό, παρά μόνο για εκείνα που υπάρχουν στο τριγωνάκι Ρεθύμνου, Βουτένης και Ιεράπετρας αφού πρόκειται για τα καρκινογόνα φύλλα αμιαντοτσιμέντου.

Έχουμε γράψει και στο παρελθόν σχετικά, αλλά δυστυχώς ορισμένοι από άγνοια ή από ωχαδελφισμό συνεχίζουν να τα πετάνε ανεξέλεγκτα.

Ο δήμος πάντως δεν έχει προχωρήσει σε ειδική ενημέρωση για το υλικό αυτό και θα πρέπει να το ξανασκεφτεί…

Did you like this? Share it:
Exit mobile version