Προοδευτική online

56.340 ευρώ, από το υπ. Εσωτερικών, στο δήμο για τη μισθοδοσία σχολικών καθαριστριών

Με 56.364,00 ευρώ επιχορηγείται ο δήμος μας από το υπ. Εσωτερικών για τη μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών, έως και τον Δεκέμβριο του 2021:

Did you like this? Share it:
Exit mobile version