Προοδευτική online

Τροποποίηση των σημείων περισυλλογής ανακυκλώσιμων ειδών του προγράμματος GREEN CITY της Περιφέρειας

Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή το όχημα ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στην πόλη μας.

Τα νέα σημεία και το πρόγραμμα που εφαρμόζεται πλέον είναι το εξής:

Did you like this? Share it:
Exit mobile version