Προοδευτική online

Ανακοινώθηκαν οι Αντιδήμαρχοι της πόλης μας – Επιβεβαίωση της εφημερίδας μας, ο κ. Βασιλάκος Αντιδήμαρχος – Εκτός η Μαρσώνη, εντός η Φέγγη

Ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα οι νέοι Αντιδήμαρχοι της πόλης μας και οι αρμοδιότητές τους, από το δήμαρχο κ. Μίχο.

Από τους έως σήμερα Αντιδημάρχους αντικαθίσταται η κ. Μαρσώνη Θεοδώρα και τη θέση της παίρνει η κ. Αλεξάνδρα Φέγγη.

Η εφημερίδα μας είχε δημοσιεύσει προ εβδομάδων, πως ένας δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη “ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”, επρόκειτο να αναλάβει έβδομος Αντιδήμαρχος, πράγμα που επιβεβαιώθηκε με τον ορισμό του κ. Βασιλάκου Θεόδωρου.

Οι αποφάσεις του δημάρχου κ. Μίχου έχουν ως εξής:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Βασιλείου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

2. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων Υγείας και Αλληλεγγύης, ΚΕΠ Υγείας, Κέντρου Κοινότητας.

3. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

4. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος.

6. Τον ορίζουμε μέλος της οικονομικής Επιτροπής.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βουρλιώτη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και τον συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Την παρακολούθηση των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ψηφιακών εφαρμογών του δήμου.

3. Τον συντονισμό των δράσεων ενίσχυσης της Τοπικής Δημοκρατίας.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο κα Αλεξάνδρα Φέγγη ως άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία θεμάτων παιδείας.

2. Την εποπτεία των θεμάτων Σχολικών Επιτροπών, της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων και του Σχολικού εστιατορίου.

3. Την εποπτεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Πουλάκη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και ανακύκλωση.

2. Την εποπτεία των Τεχνικών Συνεργείων & του ηλεκτροφωτισμού του δήμου.

3. Την εποπτεία των δημοτικών κτιρίων και παιδικών χαρών.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

6. Τον ορίζουμε και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ

Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σωτηρόπουλο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου.

2. Την υπογραφή των προσκλήσεων υποβολής προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών, των αποφάσεων κατακύρωσης / ανάθεσης και των ανακοινώσεων κατακύρωσης καθώς επίσης και την υπογραφή των αποφάσεων επιβολής κάθε φύσης προστίμων.

3. Τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εφαρμογής κανονισμών του δήμου.

4. Την εποπτεία των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ.5. Μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων, την εποπτεία της οργάνωσης και διανομής τροφίμων και άλλων ειδών σε ωφελούμενους των προγραμμάτων σίτισης, κοινωνικού παντοπωλείου, ΤΕΒΑ και έκτακτων διανομών.

6. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

7. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

8. Τον ορίζουμε Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο κα Μαριάννα Τουμαζάτου ως άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2. Την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων.

3. Την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων και αδελφοποιήσεων του δήμου.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Βασιλάκο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν  το Τμήμα Κηποτεχνίας & Πρασίνου.

2. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

3. Την εποπτεία θεμάτων οδικής κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της πόλης.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

5. Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Αναθέτει χωρίς αντιμισθία στα παρακάτω μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου Αγίας Βαρβάρας ως εξής:

1. Στο δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Ξανθόπουλο την εποπτεία των Κέντρων Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Στο δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Περάκη την εποπτεία και τον συντονισμό για θέματα ΣΒΑΚ, ΣΦΗΟ και ενεργειακών κοινοτήτων.

3. Στο δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Κλειτσή την εποπτεία λαϊκών αγορών και πανηγύρεων.

4. Στη δημοτική σύμβουλο Θεοδώρα Μαρία Μαρσώνη την εποπτεία ισότητας των φύλων και το συντονισμό για θέματα εθελοντισμού & νέας γενιάς καθώς και σε θέματα που αφορούν την φροντίδα αδέσποτων ζώων.

Did you like this? Share it:
Exit mobile version