Την Τρίτη 13 Ιουλίου διανομή αγαθών στους δικαιούχους ΤΕΒΑ

Την Τρίτη 13 Ιουλίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί διανομή αγαθών στους δικαιούχους ΤΕΒΑ.

Παρακάτω δημοσιεύουμε την ανακοίνωση του δήμου και τον πίνακα με τα αγαθά που θα παραλάβουν οι ωφελούμενοι.

 

Did you like this? Share it: