Προοδευτική online

Αδεια Ειδικού Σκοπού: Οι προθεσμίες υποβολής Εντύπου 11.1 για διαστήματα αδείας έως και 30 Ιουνίου

Tις προθεσμίες υποβολής του Εντύπου 11.1 για διαστήματα αδείας έως και 30.06.2021 κοινοποίησε η ΕΡΓΑΝΗ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

1. Προθεσμίες υποβολής Εντύπου 11.1: Απολογιστικό Έντυπο Ειδικού Σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 παρ.3στ της ΠΝΠ (Α΄ 55/11-3-2020)

Δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ε11.1 άδειες ειδικού σκοπού, από 01.07.2021 έως τις 15.07.2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας έως και 30.06.2021.

Αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Ιουνίου υποβάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Ιουνίου η οποία θα υποβληθεί κατά το διάστημα από 1.8.2021 έως 15.8.2021

Υποβολή του εντύπου Ε11.1 – ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

από 01.07.2021 έως 15.07.2021

2. Προθεσμίες υποβολής για απολογιστικές εκθέσεις ΙΓΕΕ και Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ
Υποβολή απολογιστικών Εκθέσεων για ΙΓΕΕ και ΕΠΑ από 01.07.2021 έως 15.07.2021

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Did you like this? Share it:
Exit mobile version