Ανοίγει ο δρόμος για μαζικές αγωγές για καθυστέρηση σύνταξης

Το δρόμο για μαζικές αγωγές κατά του ΕΦΚΑ ανοίγει απόφαση-σταθμός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκε ασφαλισμένη επειδή καθυστέρησε υπερβολικά η έκδοση της σύνταξής της και υποχρεώθηκε ο ΕΦΚΑ να της καταβάλει αποζημίωση 4.350 ευρώ.

Η σύνταξη της συγκεκριμένης ασφαλισμένης έπρεπε κανονικά να εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2010, καθώς όμως είχε παράλληλη ασφάλιση, χρειάστηκαν περισσότερα από τέσσερα χρόνια προκειμένου να υπολογιστεί τελικά ο χρόνος ασφάλισής της και να λάβει τη σύνταξή της.

Τελεσιδικία

Με την απόφαση υπ’ αριθμόν 1806/2021, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε το επιχείρημα του ΕΦΚΑ ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες μέχρι να βρεθεί ο ορθός χρόνος ασφάλισης και να εκδοθεί η σύνταξη της ενάγουσας και έκρινε ότι λόγω των καθυστερήσεων του ασφαλιστικού φορέα, η ασφαλισμένη έχασε τμήμα από τη σύνταξή της, για το λόγο αυτό της επιδίκασε η αποζημίωση 1000 ευρώ για κάθε χρόνο καθυστέρησης, συγκεκριμένα 4.350 ευρώ στο σύνολο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΦΚΑ δεν άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και εκδόθηκε έτσι πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ήδη δεδικασμένο και ανοίγει το δρόμο στην άσκηση μαζικών προσφυγών σε βάρος του ΕΦΚΑ από ασφαλισμένους που περιμένουν να πάρουν η σύνταξή τους κι αποτελούν μια από τις 132.605 αιτήσεις συνταξιοδότησης σε καθυστέρηση που εκκρεμούν στον ΕΦΚΑ με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μηνός Απριλίου.

πηγή: Documento –