ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και του Δήμου μας για την κατασκευή του γηπέδου στα Ριμινίτικα