Προοδευτική » Παρατείνεται η άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από Διοικητικούς Υπαλλήλους (Νομοσχέδιο)

Παρατείνεται η άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από Διοικητικούς Υπαλλήλους (Νομοσχέδιο)

Πολυνομοσχέδιο με 114 άρθρα διαφόρων Υπουργείων κατατέθηκε στη Βουλή  και θα ψηφιστεί τροχάδην με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Το άρθρο 84 αφορά τη Δημοτική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα τροποποιεί το άρθρο 50 του ν.4753/2020, δίνοντας παράταση στην εφαρμογή του, που είχε λήξει την 28η Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για άρθρο που είχε πρωταγωνιστήσει το Νοέμβριο, ξεσηκώνοντας αρχικά θύελλα αντιδράσεων, καθώς προέβλεπε ευρύτατη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας για την «εύρυθμη λειτουργία της πόλης» από διοικητικούς Δημοτικούς Υπαλλήλους, με την Κυβέρνηση τότε μερικώς να υπαναχωρεί πριν την ψηφοφορία, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες που αφορά.

Τώρα λοιπόν, το άρθρο 84 του Πολυνομοσχεδίου δίνει παράταση σε εκείνο το άρθρο, ορίζοντας τα εξής:

« Άρθρο 84

Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας σε Δήμους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση – Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4753/2020

Ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α΄227) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

“Άρθρο 50

Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας σε Δήμους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση

1. Σε Δήμους στους οποίους δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του Δημάρχου, δύναται με Απόφαση του Δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021 (αντί 28ης.2.2021), να ορίζονται διοικητικοί Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

2. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης.9.2021 (αντί 30ης.6.2021). ” »

πηγή: Airetos.gr

Did you like this? Share it:

© 2021 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!