Προοδευτική » Οι 50 υπηρεσίες των Ταμείων μέσω internet

Οι 50 υπηρεσίες των Ταμείων μέσω internet

Συνολικά 50 συναλλαγές ασφαλισμένων, εργοδοτών, συνταξιούχων και οφειλετών με τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μπορούν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω internet.

Σε σχέση με τους μισθωτούς, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ξεχωρίζουν είναι εκείνες για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους μη μισθωτούς, η βεβαίωση απογραφής και η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναφορικά με τους εργοδότες, οι σημαντικότερες από τις συναλλαγές που γίνονται ηλεκτρονικά είναι η πιστοποίηση τους και η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.

Οι συνταξιούχοι, επίσης, μπορούν, σταδιακά, να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, ενώ μπορούν να εκτυπώσουν ετήσια βεβαίωση συντάξεων.

Τέλος, οι οφειλέτες των ταμείων, μεταξύ άλλων, μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά σε σχέση με το ύψος των οφειλών τους αλλά και να τις ρυθμίσουν.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους

1. Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021

2. Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών

3. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης Μη Μισθωτών

4. Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών

5. Μεταβολή Δραστηριότητας Μη Μισθωτών

6. Βεβαίωση Απογραφής

7. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες)

8.  Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

9. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

10. Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2020

11. Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019

12. Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018

13. Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

14. Ασφαλιστική Ικανότητα

15. Ατομικά Στοιχεία

16. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών

17. Βεβαίωση Εισφορών για φορολογική χρήση

18. Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, ‘Αρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)

19. Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης

20. Εκκαθάριση Μη Μισθωτών

21. Καταβολές Μη Μισθωτών

22. Οφειλές Μη Μισθωτών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες

23. Πιστοποίηση εργοδοτών

24. Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

25. Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων  Δημοσίου

26. Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών  (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)

27. Ασφαλιστική Ενημερότητα

28. Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη

29. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων

30. Διαχείριση Λογαριασμού

31. Αρχικοποίηση Λογαριασμού

32.  Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων για περιόδους έως 10-12/2012

33. Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Οικοδομικκών ‘Εργων για περιόδους έως 01/2013

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνταξιούχων

34. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης

35. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

36. Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

37. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας

38. Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων

39. Εκτύπωση ετήσιας βεβαίωσης συντάξεων

Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

40. Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

41. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας

42. Έντυπα – downloads

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες

43. Πιστοποίηση οφειλετών

44. Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών

45. Πίνακας Χρεών Οφειλέτη

46. Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη

47. Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης

48. Ρύθμιση Οφειλών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

49.Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α. προς πολίτες

50. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κε.Π.Α. προς Πιστοποιημένους Ιατρούς

πηγή: Capital.gr – Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Did you like this? Share it:

© 2021 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!