Επισκευάστηκε το κολονάκι της μπάρας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο…

Γράφαμε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου πως το κολονάκι στο οποίο στηρίζεται η μπάρα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο ήταν σπασμένη με κίνδυνο από την μία να σπάσει από το βάρος της η μπάρα και από την άλλη να τραυματιστεί κάποιος.

Με ικανοποίηση είδαμε σήμερα το πρωί τεχνικό συνεργείο του Δήμου να επισκευάζει το κολονάκι…

Φαίνεται πως έπρεπε να το γράψει η “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ” για να επισκευαστεί…