Τρεις κάδοι ανακύκλωσης σε γωνία της πόλης μας – Κανένας για απορρίμματα…

Δεν καταλαβαίνουμε το σκεπτικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, να έχει τρεις κάδους ανακύκλωσης στη γωνία Σωκράτους και Δεληγιάννη και κανέναν κάδο απορριμμάτων.

Τι στο καλό δεν περίσσεψε κανένας από τους νέους που αγόρασε πρόσφατα ο Δήμος για το σημείο αυτό;

Πάντως η παρουσία ΜΟΝΟ μπλε κάδων δίνει το παράδειγμα και μάθημα για την ανακύκλωση…