Φούντωσαν πάλι τα φυτά του ακινήτου της Εργατικής Εστίας επί της Αρχιμήδους

Φούντωσαν πάλι τα φυτά του ακινήτου της Εργατικής Εστίας επί της Αρχιμήδους και έχουν καταλάβει ολόκληρο το πεζοδρόμιο του παραπάνω δρόμου στον οποίο λειτουργεί και παιδικός σταθμός.

Πριν μήνες και μετά από επανειλημμένα δημοσιεύματα μας, ο Δήμος αποφάσισε και έκανε κάποιο κλάδεμα, όχι όμως σε τέτοιο βάθος που θα έπρεπε με αποτέλεσμα αυτό της φωτογραφίας μας.

Ας ελπίσουμε πως όταν πάει ξανά συνεργείο από την υπηρεσία κήπων να κάνει κλάδεμα σε βάθος αυτή τη φορά.