Προοδευτική » Ψήφισμα για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο – Η Διοίκηση δεν αποδέχτηκε μια παράγραφο των εργαζομένων σε αυτό

Ψήφισμα για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο – Η Διοίκηση δεν αποδέχτηκε μια παράγραφο των εργαζομένων σε αυτό

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, ήρθαν για συζήτηση και ψήφιση δύο προτάσεις που αφορούσαν το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης το οποίο αφήνει στην ευχέρεια της κάθε Δημοτικής Αρχής να συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες σε θέματα καθαριότητας, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού κ.α.

Γεγονός που έχει προκαλέσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Η μία πρόταση ήταν της Δημοτικής Αρχής και η δεύτερη του Σωματείου εργαζομένων.

Και τα δύο κείμενα είχαν το ίδιο σκεπτικό και δεν υπήρχαν διαφορές ουσιαστικές.

Οι εργαζόμενοι ζήτησαν από το Δημοτικό συμβούλιο να συμπεριλάβει στο τελικό κείμενο μία παράγραφο από τη δική του πρόταση και δεν είχαν καμία αντίρρηση, να αποδεχτούν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής.

Η Διοίκηση όμως του Δήμου δεν το δέχτηκε και το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία λαμβάνοντας θετικές ψήφους από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, πλην της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, που υποστήριξαν πως στο κείμενο δεν γίνεται καμία αναφορά για το ποιος ευθύνεται που τα πράγματα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο.

Η Παράγραφος που δεν έγινε δεκτή να συμπεριληφθεί από τη Διοίκηση ήταν η εξής:

Ακόμη και εάν ψηφιστεί το άρθρο 179 και γίνει Νόμος του Κράτους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, δεσμεύεται πως δεν θα κάνει χρήση των όσων αυτό προβλέπει προκειμένου να εκχωρηθούν Υπηρεσίες σε ιδιώτες εργολάβους.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, υπερασπίζεται τον αποκλειστικά Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του.

Ζητάμε από τον Κεντρική Διοίκηση να σεβαστεί το Αυτοδιοίκητο στους Δήμους.

Να στελεχώσει με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό τις Δημοτικές υπηρεσίες, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως και την αγορά νέων μέσων.

Ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» που δίνει τη δυνατότητα, με ισχνή πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί κατά τη κρίση του, χωρίς αιτιολογημένη έκθεση, να αποφασίζει για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού.

Ακόμη και εάν ψηφιστεί το άρθρο 179 και γίνει Νόμος του Κράτους, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, δεσμεύεται πως δεν θα κάνει χρήση των όσων αυτό προβλέπει προκειμένου να εκχωρηθούν Υπηρεσίες σε ιδιώτες εργολάβους.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και καλεί την Κυβέρνηση να ανοίξει διάλογο με τα θεσμικά όργανα Κ.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Δ.Α. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Μόνο με διάλογο και συνεννόηση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αυτή την ώρα προετοιμάζονται να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους, τόσο σε Τοπικό Επίπεδο όσο και Πανελλαδικά, μπορεί να βρεθεί λύση για τα χρόνια προβλήματα στους Ο.Τ.Α.

Did you like this? Share it:

© 2019 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!