Προοδευτική

Παραμένουν αμάζευτα για δεύτερη εβδομάδα λίγα μέτρα από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο

Γράφαμε την περασμένη εβδομάδα πως ο Δήμος πρέπει να φροντίζει ορισμένα σημεία της πόλης μας, από τα οποία περνάνε καθημερινά παιδιά, όπως Σχολεία, Γήπεδα, Παιδικοί Σταθμοί κ.ά. να είναι καθαρά συνεχώς.

Δημοσιεύσαμε μάλιστα και φωτογραφίες μεταξύ άλλων και τη συγκεκριμένη, της γωνίας Στεφ. Σαράφη και Κρήτης, λίγα μέτρα από το Β΄ Δημοτικό Σχολείο

Έτσι ήταν, έτσι παραμένει…

Did you like this? Share it:
Exit mobile version