Προοδευτική » Διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό

Διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό

Με Δελτίο τύπου ο Δήμος μας, ενημερώνει τους πληγέντες από το σεισμό της 19ης Ιουλίου τα εξής:

Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του ανωτέρω ν.δ/τος και της επέκεινα νομοθεσίας, με σκοπό την παροχή κοινωνικής προστασίας σε όσους βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών είναι:

α) Εφ’ άπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους μέχρι 600,00 ευρώ.

β) Πλέον αυτού (α), προβλέπεται χορήγηση επιδόματος σε ειδικές κατηγορίες θεομηνιοπλήκτων (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρίες ύψους 600,00 ευρώ(βλ. σχτ. ΚΥΑ 33862/6-5-2019).

γ) εφ’ άπαξ χορήγηση επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και αντικατάσταση οικοσκευής ύψους έως 6.000 ευρώ

δ) Εφ’ άπαξ χορήγηση επιδόματος σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ύψους 4.500,00 ευρώ.

Το προβλεπόμενο επίδομα καλύψεως πρώτων βιοτικών αναγκών αφορά στην εφ’ άπαξ χορήγηση ενίσχυσης μόνο όταν το κτίριο διαβίωσής τους έχει πληγεί από φυσική καταστροφή και η παραμονή εντός αυτού είναι αδύνατη.

Το επίδομα για αντιμετώπιση απλών επισκευών ή/και αντικατάσταση οικοσκευής αφορά στην εφ’ άπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης όταν το κτίριο κατοικίας τους έχει πληγεί από φυσική καταστροφή με συνέπεια να υπάρχει ανάγκη τόσο αντικατάστασης πραγμάτων όσο και για την κάλυψη απλών επισκευαστικών εργασιών.

Οι εν λόγω ενισχύσεις συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, των οποίων η κατοικία πλήττεται από φυσικές καταστροφές και αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας των οικονομικά αδυνάτων πληγέντων.

Για την τελική αναγνώριση των δικαιούχων και την χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων, αποτελεί βασική προϋπόθεση η τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη αδυναμία καλύψεως της συγκεκριμένης ανάγκης με ίδιους πόρους, βάσει των προϋποθέσεων οι οποίες ορίζονται από το άρθρο 2-παρ.2β του ν.δ/τος 57/1973.

Τα κριτήρια του βαθμού των ζημιών και μεγέθους κατοικίας χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την συγκριτική αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση του ύψους της ενίσχυσης, (σχτ. ΚΥΑ 33862/6-5-2019)και δεν συγχέονται με τον υπολογισμό ζημιών.

Did you like this? Share it:

© 2019 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!