» Πολλές εργασίες – επισκευές στα εκπαιδευτήρια της πόλης μας, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά

Πολλές εργασίες – επισκευές στα εκπαιδευτήρια της πόλης μας, πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά

Μακρύς είναι ο κατάλογος των διάφορων εργασιών που πρέπει να γίνουν στα εκπαιδευτήρια της πόλης μας, όλων των βαθμίδων, προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα και κατάλληλα να υποδεχτούν τους μαθητές και μαθήτριες για τη νέα σχολική χρονιά, σε ένα περιβάλλον όμορφο, καθαρό και ασφαλές.

Παρακάτω δημοσιεύουμε κατάσταση με τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν κτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των Σχολείων:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
1. Επισκευή συρματοπλέγματος στα όρια με το 6ο Νηπιαγωγείο και κάτω προαυλίου (δίπλα στη ράμπα), έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου και αγορά των υλικών που θα απαιτηθούν από τη σχολική επιτροπή.
2. Επισκευή περίφραξης επί των οδών Παπαφλέσσα – Στ. Σαράφη – Δόξης, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου και την αγορά των απαιτούμενων υλικών που θα υποδειχθούν από τους σιδεράδες.

Β. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Έλεγχος κιγκλιδωμάτων περίφραξης και αντικατάσταση τμημάτων εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή.
2. Σκουριασμένα μεταλλικά πλαίσια πορτών τουαλετών, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή – αντικατάσταση αυτών, έπειτα από την αγορά των απαιτούμενων υλικών που θα υποδειχθούν από τους σιδεράδες.

Γ. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επισκευή ή αντικατάσταση των μεντεσέδων στη σιδερένια πόρτα του γηπέδου, μετά από υπόδειξη της διευθύντριας.

Δ. 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επισκευή ρολού ολοήμερου, μετά από υπόδειξη της διευθύντριας.

Ε. 1ο ΛΥΚΕΙΟ
1. Στεγανοποίηση κουφωμάτων αλουμινίου, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΣΤ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ
1. Επισκευή εξωτερικών πορτών WC, διότι δεν κλείνουν, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή.
2. Τοποθέτηση κιγκλιδώματος με πόρτα για το κλείσιμο των ουρητήρων, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή και αφού αγοραστούν τα υλικά από τη σχολική επιτροπή.

Ζ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Επισκευή και στήριξη σχαρών ομβρίων, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Απόφραξη σιφωνιού στις τουαλέτες των αγοριών, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου.
2. Καθαρισμός υδρορροών Παλαιού & Νέου Διδακτηρίου.

Β. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Αντικατάσταση σπασμένων βρυσών στις τουαλέτες, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή.
2. Τακτικός έλεγχος μόνωσης και συχνός καθαρισμός υδρορροών προς αποφυγή προβλημάτων υγρασίας.

Γ. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Συντήρηση και καθαρισμός των υδρορροών.
2. Συντήρηση ή αντικατάσταση στα καζανάκια που τρέχουν.

Δ. 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Έλεγχος σε εξωτερικούς σωλήνες μέσα στο μπάνιο που έχουν σκουριάσει, έπειτα από υπόδειξη της διευθύντριας.

Ε. 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επισκευή – αντικατάσταση στα καζανάκια που δεν λειτουργούν, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή και την αγορά των απαιτούμενων υλικών.

ΣΤ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ
1. Καπάκια στα σιφώνια, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή.

Ζ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Συντήρηση υδραυλικών αποχετεύσεων.
2. Επισκευή ή αντικατάσταση στα καζανάκια των WC προαυλίου.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Αντικατάσταση πριζών και διακοπτών Παλαιού Διδακτηρίου, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου και μετά την αγορά των υλικών που θα υποδειχθούν από τους ηλεκτρολόγους.
2. Στήριξη των καλωδίων σύνδεσης με το διαδίκτυο στο υπόστεγο.

Β. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1.Αντικατάσταση του κεντρικού πίνακα ρεύματος ή τμημάτων αυτού, έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή, τον ηλεκτρολόγο και τον ηλεκτρολόγο μηχανικό του Δήμου και την προμήθεια αυτού από το διευθυντή.

Γ. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Τοποθέτηση πριζών σε αίθουσες και στο γραφείο του διευθυντή, έπειτα από την αγορά των απαιτούμενων υλικών από το σχολείο.
2.Τοποθέτηση καναλιών σε καλώδια δικτύου αιθουσών, έπειτα από την αγορά των απαιτούμενων υλικών από το σχολείο.
3. Έλεγχος ανεμιστήρων οροφής σε δύο γραφεία.
4. Τροποποίηση φωτισμού αίθουσας εκδηλώσεων, έπειτα από συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου.

Δ. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επισκευή ή αντικατάσταση του φωτισμού στο αμφιθέατρο, έπειτα από συνεννόηση με τη διευθύντρια και την αγορά των απαιτούμενων υλικών από τη σχολική επιτροπή.

Ε. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Έλεγχος αλεξικέραυνου.

ΣΤ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Αντικατάσταση φωτιστικών οροφής αιθουσών – γραφείων, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή και μετά την αγορά των απαιτούμενων υλικών..

Ζ. 1ο ΛΥΚΕΙΟ
1. Μικροφωνικές καλωδιώσεις στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
2. Τοποθέτηση ανεμιστήρων.

Η. 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Εγκατάσταση καλωδίου και φως στην αποθήκη.

Θ. 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Τοποθέτηση αλεξικέραυνου.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Τοποθέτηση σιλικόνης από την εξωτερική πλευρά στα παράθυρα του 1ου ορόφου του Παλαιού Διδακτηρίου, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή, λόγω εισροής υδάτων ή σε περίπτωση αδυναμίας των συνεργείων, ανάθεση της επισκευής σε αλουμινά που θα πληρωθεί από τη σχολική επιτροπή.

Β. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επισκευή πλακιδίων στις τουαλέτες των μαθητών, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή.
2. Συγκόλληση πλακών δαπέδου στην αυλή, κάτω από την πυλωτή, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή.

Γ. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
1. Να αντικατασταθούν τα σπασμένα πλακίδια τοίχου στις τουαλέτες, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή.
2. Έλεγχος επιχρισμάτων ταβανιών αιθουσών.
3. Αποκόλληση διακοσμητικών ταβανιών ΣΤ1 & ΣΤ2.
4. Χώρισμα αίθουσας ολοήμερου με γυψοσανίδα, για δημιουργία αποθήκης κέντρου διανομής βιβλίου, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή.

Δ. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
1. Επισκευή του εξωτερικού τοίχου στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ, ο οποίος έχει φθαρεί.
2. Επισκευή της γυψοσανίδας ανάμεσα στις τουαλέτες και στο ολοήμερο.
3. Επίχρισμα εξωτερικού τοίχου στον οποίο έγινε αλλαγή σωλήνα.

Ε. 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Επισκευή τοίχων και σκεπής αποθήκης ,έπειτα από υπόδειξη της διευθύντριας του σχολείου.
2. Να ανοιχθούν τρύπες στην περίφραξη, για την απορροή των ομβρίων υδάτων της αυλής, έπειτα από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΣΤ. 2ο ΛΥΚΕΙΟ
1. Αντικατάσταση πλακιδίων στο WC αγοριών, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή.

Ζ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Έλεγχος και αντικατάσταση μονωτικών πλακών που έχουν αφαιρεθεί από τα δώματα, έπειτα από υπόδειξη της διευθύντριας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ – ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Κλάδεμα πεύκου μπροστά από το Παλαιό Διδακτήριο (πέφτουν κεραμίδια).
2. Καθαρισμός κήπου – προαυλίου μεταξύ της οδού Στ. Σαράφη και Νέου Διδακτηρίου.
3. Κλάδεμα δέντρων και θάμνων.

Β. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Δημιουργία επιπλέον παρτεριού για φυτά, θάμνους και μικρά δέντρα, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή.

Γ. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Σύστημα ποτίσματος.

Δ. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Ανάπλαση του πράσινου στο προαύλιο και στα παρτέρια.

Ε. 2ο ΛΥΚΕΙΟ
1. Κλάδεμα – κόψιμο κάποιων κλαδιών από τα δέντρα της αυλής λόγω επικινδυνότητας σε περίπτωση βροχής και αέρα, διότι γίνεται πτώση κλαδιών, ύστερα από υπόδειξη της διευθύντριας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Α. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
1. Βάψιμο στα καζανάκια των τουαλετών των μαθητών, έπειτα από υπόδειξη του διευθυντή και την αγορά των απαιτούμενων υλικών. (5 στα WC αγοριών & 5 στα WC κοριτσιών)

Β. 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Βάψιμο κιγκλιδωμάτων προαυλίου ολική ή τμηματική που χρήζουν άμεσα συντήρησης, ύστερα από υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Γ.6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.
1. Βάψιμο κεντρικής πόρτας και κιγκλιδωμάτων, έπειτα από υπόδειξη της διευθύντριας και μετά την αγορά των υλικών από τη σχολική επιτροπή.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
1. Καθαρισμός κεντρικής εισόδου (οδός Παπαφλέσσα) από χώματα και διάφορα μπάζα.

Β. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Να τοποθετηθούν παγκάκια γύρω από τον αύλειο χώρο, έπειτα από υπόδειξη της διευθύντριας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 2019

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Έλεγχος στεγανότητας στέγης – επισκευή παλαιού διδακτηρίου.

Β. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επιδιόρθωση μόνωσης ταράτσας αμφιθεάτρου.

Γ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Πρόβλημα πάνω από την αίθουσα Αγγλικών στο μικρό κτίριο.

Δ. 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Πρόβλημα εισροής υδάτων από τοίχους,.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Επισκευή ραφιών βιβλιοθήκης..

Β. 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Συντήρηση (βάψιμο και επισκευή) των ξύλινων κατασκευών στην αυλή του νηπιαγωγείου, ύστερα από υπόδειξη της νηπιαγωγού.

Γ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
1. Αντικατάσταση σανίδων κερκίδων προαυλίου.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2019

Α. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Τοποθέτηση διακόπτη (θερμοστάτη) λειτουργίας καυστήρα στο Νέο Διδακτήριο.
2. Έλεγχος στατικότητας δαπέδου 1ου ορόφου Παλαιού Διδακτηρίου. Στάζουν νερά όταν βρέχει. (μπαίνουν νερά από τα παράθυρα)
3. Έλεγχος οροφής Α’ ορόφου Παλαιού Διδακτηρίου, διότι παρουσιάζει ρωγμές.

Β. 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Κατασκευή στεγάστρου στον αύλειο χώρο.
2. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας σε τμήμα του αύλειου χώρου.

Γ. 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Τοποθέτηση ασφαλών πλακιδίων περιμετρικά της αυλής, λόγω ύπαρξης χαλικιών.

Δ. 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Αντικατάσταση δαπέδου σε κάποια σημεία.
2. Βάψιμο του σχολείου, εξωτερικά.

Ε. 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Βάψιμο κιγκλιδωμάτων.
2. Βάψιμο εξωτερικών τοίχων.

ΣΤ. 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα εξωτερικά κουφώματα.

Ζ. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
1. Αντικατάσταση υαλοστασίων.
2. Μελέτη και κατασκευή στεγασμένου χώρου διαλείμματος, ώστε να προστατεύονται οι μαθητές από τα καιρικά φαινόμενα και δημιουργία χώρου ανάπαυσης με παγκάκια και χώρους παιχνιδιού.
3. Μελέτη και τοποθέτηση ηχητικής εγκατάστασης στο αμφιθέατρο.
4. Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με λαμπτήρες τύπου LED, για οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Κατασκευή ενός οικολογικά σκιασμένου χώρου καθιστικού, μπροστά στην κεντρική είσοδο του κτιρίου.
2. Σταδιακή αντικατάσταση των καζανακίων τύπου ΝΙΑΓΑΡΑ, με σύγχρονα.

Θ. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Τοποθέτηση υαλοπίνακα στο ισόγειο β’ κτιρίου. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Did you like this? Share it:

© 2019 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!