» Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει Μεγάλη Τρίτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει Μεγάλη Τρίτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την ένσταση του οικονομικού φορέα Γεωργίου Ναυπακτίτη, αναδόχου του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» έτους 2017,κατά εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με α.π. σύμβασης (15686/2017).
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» (Αρ. Μελ. 14/2017).
3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018» (Αρ.Μελ.1/2018), συνολικής δαπάνης εργασιών 28.078,23€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
4. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019».
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των πρανών και αποστραγγιστικές εργασίες στο χώρο του γηπέδου Ριμινίτικα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου 2019.
7. Συμπλήρωση της με αριθμό 40/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
8. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση χώρων (αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων & Α΄ τάξη) του 8ου Δημοτικού Σχολείου για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων.
10. Λήψη απόφασης για την μη επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των νηπίων και βρεφών που θα φιλοξενηθούν την σχολική περίοδο 2019-2020 στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου.
11. Μεταφορά στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας α) της Δομής «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ» β) της Δομής «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΒΟΥΡΑ» γ) του προσωπικού των προγραμμάτων «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2018-2019» της ΔΗΚΕΑΒ.
12. Λήψη απόφασης για 24ωρη και 12ωρη λειτουργία υπηρεσιών του δήμου και λειτουργία κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες.
13. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος –Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητείας ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγού για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5002499, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»,ΕΣΠΑ 2014-2020.
15. Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το Συντονισμό και την Παρακολούθηση της Πολιτικής Δράσης του Προγράμματος «I DO : A youth-led alliance. Building @ctive Roma citizens που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, REC Programme 2014-2020/DG Justice.
16. Αποδοχή τροποποίησης όρου της με αριθμό 5674/2018 δανειακής σύμβασης του δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
17. Τροποποίηση της με αρ. 79/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την προσθήκη είδους τραπεζικών συναλλαγών.
18. Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την διαχείριση παγίας προκαταβολής του Δήμου μας και ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού αυτού για το έτος 2019.
19. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
20. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.
22. Έγκριση αναμόρφωσης Ετήσιου Προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) για το έτος 2019 στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4261/22.03.13 ΚΥΑ σύμφωνα με τη με αριθμό 12/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
23. Έγκριση αναμόρφωσης Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) για το έτος 2019 σύμφωνα με τη με αριθμό 13/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
24. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τις με αριθμό 11/2019 & 17/2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.
25. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος «Θαλάσσια μπάνια» 2019.
26. Λήψη απόφασης προμήθειας τροφίμων για τη λειτουργία των δομών παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου.
27. Κάλυψη βιοτικών αναγκών στην Σ.Α. από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
28. Καθορισμός ποσού ετήσιας συνδρομής για τη συμμετοχή του δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ).
29. Ετήσια Συνδρομή για τη συντήρηση του λογισμικού του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
30. Εκμίσθωση μεταφορικού μέσου-πούλμαν στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών.
31. Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ».

Did you like this? Share it:

© 2019 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!