» Βασιλάκος Θεόδωρος: “Ελέγχει ο Δήμος την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”;

Βασιλάκος Θεόδωρος: “Ελέγχει ο Δήμος την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”;

Ελέγχει ο Δήμος την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης;

Έχει περάσει ένα (1) ολόκληρο έτος και κάτι μήνες από την έκδοση της Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/6-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015) όπου καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Αρμόδιων Αρχών και των Υπευθύνων Ύδρευσης, όπου θα θέλαμε να μας γνωρίσετε προβεί ο Δήμος πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που προκύπτουν από την συγκεκριμένη Υγειονομική Διάταξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της παραπάνω Υγειονομικής διάταξης ως Υπεύθυνοι Ύδρευσης που φέρουν και τον πρώτο βαθμό ευθύνης για την υδρεύσεις Δήμων είναι ο Φορέας Λειτουργίας του Δικτύου δηλαδή ο Δήμος όπου πρέπει να παρακολουθεί το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης – δειγματοληψίες και αναλύσεις σε διαπιστευμένα εργαστήρια κατά το πρότυπο EN ISO 17025.
Οι μικροβιολογικές παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται είναι Escherichia coli (E. coli), εντερόκοκκοι, κολοβακτηριοειδή, αριθμός αποικιών σε 22ο C, χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, Ph, αγωγιμότητα καθώς και αμμώνιο + νιτρώδη αν χρησιμοποιείται χλωραμίνωση ή αργίλιο + σίδηρος αν χρησιμοποιούνται ως χημικές ουσίες για την επεξεργασία του νερού καθώς και τις χημικές παραμέτρους που ορίζονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος I της ΥΔ 67322/ 2017.
Με βάση τα ανωτέρω λοιπόν και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και στην υπ’ Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518 / 27-02-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ οι η Δημοτική Αρχή οφείλει να τηρεί τα εξής:
 Να είναι διαθέσιμα για τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, οι εργαστηριακές εξετάσεις, το ημερολόγιο ύδρευσης, καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης αλλά και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
 Να διενεργείται η προβλεπόμενη υποχρεωτική απολύμανση όπως ορίζεται στην Υγειονομική Διάταξη ΥΜ/ 5673/ 57 ΦΕΚ 5 Τ’Β/ 1958 και να τηρείται ειδικό βιβλίο με τα αποτελέσματα μετρήσεων του υπολειμματικού χλωρίου.
 Να έχει γίνει ανάθεση σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του) για την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για την σωστή εφαρμογή της απολύμανσης και να έχει γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας.
 Να Διενεργούνται δειγματοληπτικοί & εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής. Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνονται δείγματα σε πολυσύχναστα κτίρια όπως νοσοκομείο, σχολεία, δημόσια κτίρια. Εάν υπάρχουν καταρτισμένα προγράμματα παρακολούθησης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας μαζί με την σχετική απεικόνιση των σημείων δειγματοληψίας.
 Τέλος θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση των Δημοτών.

Εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει ο Δήμος να φροντίζει για την πρόληψη του βακτηριδίου της λεγεωνέλλας το οποίο και αναπτύσσεται στα επιφανειακά νερά, είναι όμως δυνατόν να ανιχνευθεί και στο καθαρό νερό, επιζεί ακόμη και στο αποσταγμένο νερό. Ιδανικές συνθήκες πολλαπλασιασμού της LEGIONELLA παρουσιάζονται στα δίκτυα διανομής νερού των κτιρίων και ειδικότερα στο δίκτυο διακίνησης ζεστού νερού (θερμοκρασία υψηλότερη των 20οC). Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ Η λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από τα βακτηρίδια του γένους Legionellae .
Υπάρχουν 50 διαφορετικά είδη λεγιονέλλας, από τα παραπάνω τα 28 έχουν συσχετισθεί με νόσηση στον άνθρωπο με συχνότερο τη Legionella pneumophila.

Αναλυτικότερα υπάρχουν δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες της νόσου:

– ο πυρετός Pontiac, που αποτελεί αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη που μοιάζει με γριπώδη συνδρομή
– η νόσος των λεγεωναρίων, που εκδηλώνεται κυρίως πνευμονία, δυνητικά θανατηφόρος σε 5-30% των κρουσμάτων περίπου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν θέλουμε θα πρέπει ο Δήμος όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με Αριθ. πρωτ. Δ1δ/οικ. 60055/ 02-08-2018 & ΑΔΑ: ΨΨΡΜ465ΦΥΟ-ΞΞΓ. Να φροντίσει να γίνονται τα εξής :
 Να διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες από κρίσιμα σημεία ελέγχου του Δήμου όπως σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις, σε κολυμβητικές δεξαμενές, στα σιντριβάνια, σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία, σε πύργους ψύξης για την Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων.
 Οι όποιες μικροβιολογικές αναλύσεις να πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης Εργαστήρια;
 Τα όποια αποτελέσματα να είναι εντός των ορίων που ορίζει η Υγειονομική Διάταξη 67322/ 2017 ΦΕΚ 3282 Τ’ Β, δηλαδή: Legionella 1000 cfu /1L ;

Έχει η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει όπως προβλέπεται όλους μας ως Δημότες της Αγίας Βαρβάρας για τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ;

Η πρόληψη για θέματα Δημόσιας Υγείας στην πόλη μας πάντα υπήρχε και μόνο στα χαρτιά χωρίς να γίνονται ενέργειες..

Μάλλον κάποιοι έχουν ξεχάσει την δοκιμασία που πέρασε το καλοκαίρι ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου ο οποίος παρέμεινε 10 ημέρες διασωληνωμένος, ακολουθώντας ισχυρή αντιβιοτική αγωγή, στην οποία ο οργανισμός του αντέδρασε θετικά.

Τι από τα παραπάνω έχει γίνει μέχρι σήμερα από την σημερινή Διοίκηση;

Τι έχουν κάνει οι “συνταξιούχοι της πολιτικής” από το 2001; Σήμερα παρουσιάζονται ως ¨Ηγέτες¨ της Πόλης μας! Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.

Να θυμίσουμε ότι και τότε ήταν σε ισχύ η ΚΥΑ 2600/ 2001 (ΦΕΚ 892 Τ’Β).

Βασιλάκος Θεόδωρος,
Υποψήφιος Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
“Όλοι μια Γειτονιά”

Did you like this? Share it:

© 2019 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!