» Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αγία Βαρβάρα, 9/8/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ α.π. 10849
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 2132019348
Φαξ: 2132019395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα Ο.Τ. 668-669 Δήμου Αγίας Βαρβάρας»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ.171/2018 για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα Ο.Τ. 668-669 Δήμου Αγίας Βαρβάρας» (διακήρυξη με α.π. 9799/2018 και ΑΔΑΜ 18PROC003476938):

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών παρατείνεται έως την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 10:00π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών παρατείνεται έως την Τετάρτη 19/9/2018 και ώρα 10:00π.μ.

Η παρούσα θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!