» Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, συνεδριάζει…

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, συνεδριάζει…

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 25η IOYΛIOY, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (πρώην Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός) που λειτουργεί στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Αγωγής, Εκπαίδευσης, Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας επί της οδού Σάμου 23.
2. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (πρώην Δ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός) που λειτουργεί στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Αγωγής, Εκπαίδευσης, Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας επί των οδών Σίφνου & Αγίου Γεωργίου.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο, το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.), για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση_ με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Σχετική η υπ’ αριθ. 164/2016 (ΑΔΑ: 6Τ6ΞΩ6Θ-Μ58) απόφαση Δ. Σ.)»
4. Ορισμός Υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση_ με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Σχετική η υπ’ αριθ. 164/2016 (ΑΔΑ: 6Τ6ΞΩ6Θ-Μ58) απόφαση Δ. Σ.)»
5. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας για την εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, παιδιών ειδικών κατηγοριών και κάλυψη με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό.
6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 98 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
7. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλασης Παιδικών Χαρών στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας».
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
9. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
10. Σχετικά με μείωση μισθώματος της μισθώτριας του αναψυκτηρίου ΛΙΘΟΣ κ. Άννας Σταμαδιάνου
11. Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας).
12. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που εξοφλήθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής
13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. περί σύστασης τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατ’ εφαρμογή της με αριθμό 196/2018 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
15. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. οικονομικού έτους 2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗ.ΚΕ.Α.Β. 47/2018)

Πριν από την έναρξη της ημερήσιας διάταξης θα γίνει συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας.

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!