» Επιστολή – Απάντηση του Αντιδημάρχου κ. Ντάβιου στην “ΟΜΑΔΑ”, την οποία όμως αποφεύγει να αναφέρει σε αυτήν…

Επιστολή – Απάντηση του Αντιδημάρχου κ. Ντάβιου στην “ΟΜΑΔΑ”, την οποία όμως αποφεύγει να αναφέρει σε αυτήν…

Απάντηση στην “ΟΜΑΔΑ” των τριών Δημοτικών Συμβούλων Βασιλάκο, Φέγγη και Σωτηρόπουλο, οι οποίοι με επιστολή τους στον τοπικό τύπο καταγγέλλουν τη διαδικασία πρόσληψης  ενός οδηγού από τη ΔΗΚΕΑΒ, δίνει με δική του επιστολή, ο Αντιδήμαρχος της πόλης μας και Προεδρος της ΔΗΚΕΑΒ κ. Θεμιστοκλής Ντάβιος.

Η επιστολή απάντηση του κ. Ντάβιου, έχει ως εξής:

“Η καταγγελία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ και αφορούσε στην απευθείας ανάθεση της δημοσίευσης της προκήρυξης για την πρόσληψη ενός Οδηγού για το πρόγραμμα ΚΗΦΗ δεν έχει ως σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, την υποχρέωση για την τήρηση των νόμων και τον έλεγχο της σπατάλης του δημόσιου χρήματος.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β είναι Ν.Π.Ι.Δ και λειτουργεί ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης με αυτοτελή διοίκηση και διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες.

Η αναφορά στο όνομα του Δημάρχου με απρεπείς χαρακτηρισμούς και η έλλειψη σεβασμού, υποδηλώνει ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα έχουν σαν σκοπό να δημιουργήσουν εντυπώσεις και όχι να διασφαλίσουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την προστασία των πολιτών.

Σχετικά με το θέμα που επαναφέρεται και αφορά στην ανακοίνωση για την πρόσληψη του Οδηγού, η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε καμία περίπτωση δεν είχε σκοπό την παράκαμψη του ΑΣΕΠ, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι υπηρεσίες της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β γνωρίζουν τους νόμους και την υποχρέωσή τους να τους εφαρμόζουν. Εκ παραδρομής δεν αποστάλθηκε στον ΑΣΕΠ το σχέδιο της ανακοίνωσης πριν την ανάρτησή της. Κοινοποιήθηκε μόνο η απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β για την έκδοση της ανακοίνωσης. Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στην προκήρυξη ήταν σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ΑΣΕΠ.

Σχετικά με τα αναφερόμενα για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στις εφημερίδες, η ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β δεν είχε σκοπό την καταστρατήγηση του δικαιώματος υποβολής προσφορών, την διασπάθιση δημόσιου χρήματος και την απαξίωση σε θεσμούς και κανόνες, όπως αφήνετε να εννοηθεί.

Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος για την έναρξη της διαδικασίας πρόσληψης του Οδηγού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων του ΚΗΦΗ, μετά την ανάρτηση της απόφασης έγινε αποστολή προσκλήσεων σε 3 εφημερίδες από τις οριζόμενες να δημοσιεύουν αποφάσεις των Δήμων και των επιχειρήσεών τους, παραλήφθηκαν οι προσφορές και προχώρησε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στις δύο οικονομικότερες.

Η καθυστέρηση στην ανάρτηση της απόφασης οφείλεται στην προσπάθεια καταβολής του όσο το δυνατόν μικρότερου κόστους.

Βάσει των στηλών του κειμένου που υποχρεωτικά έπρεπε να αναφέρεται στην περίληψη της δημοσίευσης, το κόστος ήταν πολύ μεγάλο. Για να μειωθεί το κείμενο και επομένως και το κόστος δημοσίευσης, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον ΑΣΕΠ και της υπηρεσίας του Δήμου, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κείμενο και αντίστοιχα το κόστος.

Λόγω του ότι μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο και μέχρι να επιτύχουμε το πιο μικρό κόστος, καθυστέρησε και η ανάρτηση της απόφασης διενέργειας στην οποία έπρεπε να υπάρχει ο αντίστοιχος προϋπολογισμός δαπάνης.

Τέλος όσον αφορά την δημοσίευση των αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η διαφορά της πρώτης δημοσίευσης από την δεύτερη οφείλεται στο μέγεθος του κειμένου, το οποίο υποχρεωτικά έπρεπε να δημοσιευτεί ως περίληψη της ανακοίνωσης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας και κατόπιν υπόδειξης του ΑΣΕΠ προκειμένου να μην «απαξιώσουμε» θεσμούς και κανόνες και να μην «ταλαιπωρηθούν ξανά οι πολίτες»

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον της πόλης και των πολιτών, με ευθύνη, διαφάνεια, σεβασμό των θεσμών και των κανόνων, εφαρμογή των νόμων και χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Υπάρχουν αρμόδιοι φορείς και ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη διαπίστωση των ανωτέρω.

Όσο αναφορά το προσωνύμιο ΝΑΠΟΛΕΩΝ….το εκλαμβάνω ως κοπλιμέντο αναγνωρίζοντας εκ μέρους σας την στρατηγική μου ικανότητα στην δημόσια διοίκηση.

Θεμιστοκλής Ντάβιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Η.Κ.Ε.ΑΒ

Σημ. “Π”: Ο κ. Ντάβιος πολύ καλά έκανε και απάντησε στην επιστολή των τριών Δημοτικών Συμβούλων. Τέτοιου είδους καταγγελίες δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες και να εορούνται εκτιμήσεις και απόψεις της μίας πλευράς.

Ο κ. Αντιδήμαρχος όμως ΔΕΝ αναφέρει πουθενά στην απαντητική επιστολή του, πως η γραπτή καταγγελία έγινε από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Βασιλάκο, Φέγγη και Σωτηρόπουλο και εμείς απλά τη δημοσιεύσαμε, αφού μας στάλθηκε για το λόγο αυτόν.

Όπως είναι γραμμένη η μακροσκελής επιστολή του, για όσους δεν γνωρίζουν, αφήνεται να εννοηθεί πως πρόκειται για δημοσίευμα  – καταγγελία, γραμμένη από την εφημερίδα μας.

Ελπίζουμε να πρόκειται για παράληψη μόνο και εκ παραδρομής ΔΕΝ γίνεται αναφορά στα ονόματα των καταγγέλοντων…

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!