» Προσφυγή της κ. Αλεξάνδρας Φέγγη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για ΠΑΝΘΕΟΝ κ.ά.

Προσφυγή της κ. Αλεξάνδρας Φέγγη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για ΠΑΝΘΕΟΝ κ.ά.

Ο δήμαρχος δεν απαντά σε ερωτήματα που τον ελέγχουν στον τρόπο που διαχειρίζεται τη δημοτική περιουσία.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπεριφέρθηκε σε κολλητούς και φίλους που έχουν ζημιώσει τον δήμο!

Πέρασαν πέντε ολόκληροι μήνες, μπαίνουμε στον έκτο και ακόμη δεν έχει απαντήσει !

Κάθε μήνα επικαλείται διάφορες δικαιολογίες για να καλύψει την άρνησή του.

Ένας λογικός άνθρωπος τι πρέπει να υποθέσει;

Τα ερωτήματα αφορούν:

1. Μεγαλοοφειλέτες του δήμου,
2. Καθυστερήσεις καταβολής μισθωμάτων από αστικά ακίνητα
3. Ανείσπρακτα μισθώματα παρελθόντων ετών από αστικά ακίνητα
4. ΠΑΝΘΕΟΝ (ανείσπρακτα μισθώματα, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις)
5. ΛΙΘΟ (ανείσπρακτα μισθώματα παρελθόντων ετών, εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων)

Σε όλα αυτά τα θέματα ο δήμαρχος ελέγχεται για τις ενέργειές του.

Ο νόμος του δίνει περιθώριο ενός μήνα για να απαντήσει.

Από εμάς του δόθηκαν πέντε!

Επειδή όμως συνεχίζονται οι δικαιολογίες και τα άλλοθι από πλευράς του ας αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Αλεξάνδρα Φέγγη
Δημ. Σύμβουλος,
Επικεφαλής Παράταξης «Πράξη Ευθύνης»

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κ. ΦΕΓΓΗ

προς τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ

 Αγία Βαρβάρα 8/1/2018

Προς  Γεώργιο Καπλάνη

Δήμαρχο Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Θέμα: «Οικονομικά στοιχεία»

Κύριε Δήμαρχε,

Μας θέσατε υπόψη τον Προϋπολογισμό του 2018, από τον οποίο προκύπτουν ερωτηματικά που όταν επιχειρούμε να απαντηθούν οι απαντήσεις είναι αόριστες γενικόλογες και ούτε δίνεται η δυνατότητα αντίλογου.

Γι΄αυτό το λόγο, αυτή τη φορά, ζητώ έγγραφες απαντήσεις και έγγραφα στοιχεία.

1. Ποια είναι τα ποσά τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από το Δήμο ενώ έχουν βεβαιωθεί από τις υπηρεσίες και για ποιο λόγο δεν έχουν εισπραχθεί. Θέλω αναλυτικά ποσά και εξηγήσεις.

2. Ποιες οφειλές συγκεκριμένα, ποιού ποσού συνολικά δεν έχουν μέχρι στιγμής βεβαιωθεί και για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί.

3. Ποιες είναι οι μισθώσεις που έχει κάνει ο Δήμος, σε δικά του ακίνητα, ποια είναι τα μισθώματα για κάθε περίπτωση και σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις καταβολής των μισθωμάτων και για ποια ποσά.

4. Ποια είναι αναλυτικά τα ανείσπρακτα έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων παρελθόντων ετών. Ποια ακίνητα αφορούν, γιατί δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί και ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος για την είσπραξή τους.

5. Με βάση το 5404/15-4-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, ο Δήμος νοίκιασε το δημοτικό αναψυκτήριο ΠΑΝΘΕΟΝ.

Από τη  μίσθωση αυτή παραμένουν ανείσπρακτες οφειλές, μέχρι που το παρέλαβε ο Δήμος,  που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, δεδομένου ότι το μίσθωμα ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ το μήνα.

Εκτός από την 2490/2006 απόφαση του Πρωτοδικείου που αφορά το διάστημα μέχρι Ιούλιο του 2005, με βάση  την οποία έγινε απόπειρα εκτέλεσης στις αρχές του έτους 2009, για ποσό 130.000 ευρώ περίπου έγινε και νέα αγωγή και ίσως και τρίτη αγωγή.

Ζητώ να μου δοθούν έγγραφες απαντήσεις του Δήμου για το συνολικά οφειλόμενο ποσό, για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την είσπραξή του, για την τύχη της παραπάνω απόφασης και των τυχόν άλλων αγωγών, αντίγραφα όλων των δικογράφων και δικαστικών και εξώδικων εγγράφων.

Αν έχουν γίνει άλλες δικαστικές ενέργειες για το σκοπό αυτό και να δοθεί έγγραφη απάντηση γιατί το οφειλόμενο ποσό δεν εισπράχθηκε από τον μισθωτή ……….. ή κατά του εγγυητή ή ποιες ενέργειες έγιναν εναντίον τους.

Μετά τη σύναψη του πιο πάνω ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης για το ΠΑΝΘΕΟΝ συντάχθηκε πρωτόκολλο μεταξύ του Δήμου και των μισθωτών που περιείχε το σύνολο των εγκαταστάσεων, του πάσης φύσεως εξοπλισμού και της επιπλοσκευής του ΠΑΝΘΕΟΝ που παρέλαβαν οι μισθωτές.

Επίσης, κατά την διαδικασία της εκτέλεσης της 2490/2006 απόφασης του Πρωτοδικείου έγινε καταγραφή του πάσης φύσεως εξοπλισμού του ΠΑΝΘΕΟΝ. Ζητώ να μου δοθούν τα παραπάνω έγγραφα δηλαδή το πρωτόκολλο παραλαβής και η έκθεση κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή και επίσης να μου δοθεί έγγραφη απάντηση για το αν υπάρχει  ο παραπάνω εξοπλισμός.

Αν όχι, γιατί δεν υπάρχει ή που βρίσκεται και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη φύλαξη και την προστασία του δεδομένου ότι είναι δημοτική περιουσία, αξίας υπερβαίνουσας κατά την  δική μου εκτίμηση τις 200.000 ευρώ.

6. Ζητώ να ενημερωθώ εγγράφως για τις ενέργειές σας για την είσπραξη παλαιών οφειλών από το αναψυκτήριο Λίθος, με βάση δικαστικές αποφάσεις και την εκτέλεσή τους σε βάρος των μισθωτών και του εγγυητή, για το οποίο θέμα έχει γίνει πειθαρχική έρευνα σε βάρος σας, χωρίς να μας ενημερώσετε αν και επίμονα το έχουμε ζητήσει.

Γι΄αυτό το λόγο, αυτή τη φορά, ζητώ έγγραφες απαντήσεις και έγγραφα στοιχεία.

Παρακαλώ να μου απαντήσετε με κάθε λεπτομέρεια στα ανωτέρω από τα οποία ελπίζω να μην διαπιστωθεί, όπως φοβάμαι, ότι έχουν ζημιωθεί τα συμφέροντα του Δήμου.

Άλλως, επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.

Αλεξάνδρα Φέγγη

Δημ. Σύμβουλος

Επικεφαλής Δημ. Παράταξης «Πράξη Ευθύνης»

…………………………

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ της κ. ΦΕΓΓΗ

προς την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αγία Βαρβάρα, 1/6/2018

Προς:          Γενική Γραμματεία

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Προσφυγή

Της Φέγγη Αλεξάνδρας, Δημοτικής Συμβούλου Αγίας Βαρβάρας, Επικεφαλής της Παράταξης “Πράξη Ευθύνης”

Σας ενημερώνω ότι στις 8/1/2018 υπέβαλα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας έγγραφο με αρ.πρ.351, με το  οποίο ζητούσα, από τον Δήμαρχο κ. Καπλάνη,  απαντήσεις σε καίρια και υψίστης σημασίας  ζητήματα  που αφορούν στον Δήμο μας, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μου, ως Δημ Συμβούλου. (σχ 1)

Μη έχοντας λάβει καμιά απάντηση, στις 5/3/2018, επανέλαβα το αίτημά μου με το υπ. αρ. 2616 έγγραφό μου (σχ 2), στο οποίο επεσήμανα, επίσης,  την καταστρατήγηση του χρονικού διαστήματος του ενός μηνός που επιτρέπει ο νόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος.(Ν.3852/2010, άρθρο 69, παράγραφος 3)

Έκτοτε, όσες φορές, στα Δημοτικά Συμβούλια, ζητούσα να μάθω πότε θα λάβω απαντήσεις στα ερωτήματά μου, η δημοτική αρχή επικαλούνταν φόρτο εργασίας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έχει περάσει σχεδόν μισός χρόνος και τα ερωτήματά μου παραμένουν αναπάντητα παρά την υπομονή μου, την  επιμονή μου και τις διαρκείς ενοχλήσεις μου προς τη δημοτική αρχή.

Είναι προφανές ότι για κάποιο λόγο η διοίκηση του Δήμου αποφεύγει να μου απαντήσει, επικαλούμενη διάφορα άλλοθι για την κάλυψη της απροθυμίας της αλλά και της αδικαιολόγητης και απαράδεκτης καθυστέρησής της.

Ζητώ από την υπηρεσία σας  την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των δικαιωμάτων μου,  ως Δημ. Συμβούλου.

                                                                                  Μετά τιμής

                                                                        Αλεξάνδρα Φέγγη  

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!