» Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει με 15 θέματα και έξη εκλογές…

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει με 15 θέματα και έξη εκλογές…

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 30η ΜΑΪΟΥ, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2018
2. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668, 669 Δήμου Αγίας Βαρβάρας».
3. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Oδοποιία – διάνοιξη σχεδίου πόλης 28ης Οκτωβρίου και Κρήνης»..
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την διερεύνηση συμφερότερης οικονομικής προσφοράς για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων και την παροχή τραπεζικών εργασιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
5. Διόρθωση οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
6. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.
7. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους του πρωτοβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018
8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 82/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου περί παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Σχολείου για τη λειτουργία θεατρικής ομάδας παιδιών & ενηλίκων
10. Αποδοχή ποσού & Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 15913/2-2018 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών -καθαρό ποσό 50.104,73 € – B’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018 )
11. Έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2017, της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
12. Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων. (Α΄ τρίμηνο έτους 2018) (ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 94/2018)
13. Αποδέσμευση πιστώσεων.
14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
15. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημ. Συμβουλίου

Λόγω της πρόσφατης ανεξαρτητοποίησης των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Ανίσσα και Σωτηρόπουλου, πριν την έναρξη της παραπάνω συνεδρίασης, θα προηγηθούν δύο άλλες με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης του υπάρχοντος
2. Εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης του υπάρχοντος.

και εκλογή μελών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επίσης λόγω της ανεξαρτητοποίησης των κ.κ. Ανίσσα και Σωτηρόπουλου θα γίνουν και οι παρακάτω εκλογές:

Εκλογή δύο (2) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω ανεξαρτητοποίησης και παραίτησης των μελών της μειοψηφίας.

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!