» Ετοιμοι πρέπει να είναι οι δήμοι μέχρι τέλος Μαΐου για την Κινητικότητα

Ετοιμοι πρέπει να είναι οι δήμοι μέχρι τέλος Μαΐου για την Κινητικότητα

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 9614/29.03.2018 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 3/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας για την κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και με δεδομένο ότι επίκειται ο επόμενος κύκλος της κινητικότητας, τονίζεται η αναγκαιότητα οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των φορέων τους και εν συνεχεία την εισαγωγή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ως φορείς υποδοχής στο σύστημα αυτό και να αποφευχθεί η αποψίλωση τους από προσωπικό.

Άμεσος στόχος είναι, μέχρι το τέλος Μαΐου 2018, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε αρκετά μεγάλο αριθμό ΟΤΑ, με απώτερο στόχο τη σταδιακή περάτωση των περιγραμμάτων των θέσεων στο σύνολο των ΟΤΑ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας, για την άμεση κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναλυτικά περιγράφεται στην αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ:945Χ465ΧΘ7-9Θ0) εγκύκλιό μας.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι, μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε με σχετικό έγγραφό σας και να μας αποστείλετε τα περιγράμματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.pta@ypes.gr προκειμένου να προβούμε σε δειγματοληπτικό έλεγχο, κυρίως ως προς την ορθή τήρηση της μεθοδολογίας.

Did you like this? Share it:

© 2018 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!