Προοδευτική

Δόθηκε παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την 5η Ιανουαρίου 2018, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018, καθώς και για τη κατάθεση πινακίδων των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Did you like this? Share it:
Exit mobile version