Προοδευτική » Άκυρος ο διαγωνισμός για τα περίπτερα;;; Δεν εφαρμόστηκαν όσα προέβλεπε η Διακήρυξη

Άκυρος ο διαγωνισμός για τα περίπτερα;;; Δεν εφαρμόστηκαν όσα προέβλεπε η Διακήρυξη

Η Δημοπρασία που διενήργησε ο Δήμος πριν λίγες ημέρες για την εκμίσθωση πέντε περιπτέρων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, ίσως κριθεί ως μη γενόμενος, διότι δεν εφαρμόστηκαν από το Δήμο, όσα προβλέπονται στην Διακήρυξή της.

Όπως μπορείτε να διαβάσετε στην τελευταία παράγραφο της διακήρυξης, που είδαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου, η περίληψη έπρεπε να δημοσιευτεί σε ΔΥΟ ημερήσιες εφημερίδες, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Αντ΄αυτού ο Δήμος την δημοσίευσε ΜΟΝΟ σε μία ημερήσια, την ΑΥΓΗ, ενώ για δεύτερη επέλεξε την εφημερίδα “Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ”, που είναι εβδομαδιαία.

Μάλιστα το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι, πως το κόστος δημοσίευσης στην ημερήσια πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα “Η ΑΥΓΗ” είναι 111.60 ευρώ, ενώ στην τοπική εβδομαδιαία, “Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ” 186.00 ευρώ!!!

Υπενθυμίζουμε πως ο π. Αντιδήμαρχος κ. Πρεντάκης είχε εφαρμόσει έναν άλλο τρόπο δημοσίευσης διαφόρων ανακοινώσεων κλπ. του Δήμου, ζητούσε προσφορές από τα έντυπα και έδινε την καταχώρηση στις φθηνότερες εφημερίδες, πράγμα για το οποίο είχε δεχτεί επίθεση στο παρελθόν, από ακριβές εφημερίδες, για τη σφιχτή οικονομική διαχείρησή του στον τομέα αυτόν.

Πάντως υπάρχει μία επιφύλαξη για την εβδομαδιαία εφημερίδα και αν ο Δήμος μπορεί να επιλέξει μη ημερήσια τοπική εάν δεν υπάρχει ημερήσια τοπική. Το κόστος πάντως είναι δυσανάλογο σε κάθε περίπτωση.

ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΠΩΣ π.χ. ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΡΩΜ, κ.ά, ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ, Ή ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ;

Παρακάτω δημοσιεύουμε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τα περίπτερα και τα ποσά που θα πληρωθούν οι εφημερίδες  για τις δημοσιεύσεις τους:

Επίσης δημοσιεύουμε και το κοστολόγιο από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Δήμου για την εκμίσθωση των κτιρίων στην π. ΒΙΟΧΡΩΜ. Πάλι στις ίδιες εφημερίδες οι δημοσιεύσεις και πάλι Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ποιό ακριβή από την ΑΥΓΗ!!!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αγία Βαρβάρα  15/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 21603

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Θα διεξαχθεί φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 279/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για το ποσό του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος για την εκμίσθωση πέντε (5) περιπτέρων της κυριότητας, νομής και κατοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

1)     Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για δέκα (10) έτη. Η κατακύρωση της μίσθωσης θα γίνει στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη προσφορά/μίσθωμα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

2)     Η προκείμενη σύμβαση ρυθμίζεται αποκλειστικά από τους όρους της διακήρυξης,   τις  διατάξεις του ν. 3852/10, του Π.Δ. 270/81 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις που αναφέρονται στην υπ’ 112/2016 πράξη Δημοτικού Συμβουλίου περί  κανονισμού κοινόχρηστων χώρων και περιπτέρων και σε καμία περίπτωση από τη νομοθεσία που διέπει τις εμπορικές μισθώσεις.

3)     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα – Αριστομένους 8, Αγία Βαρβάρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 05/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι. Η δημοπρασία θα είναι φανερή και πλειοδοτική με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για καθένα (1) περίπτερο το ποσό των 400,00 ευρώ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

4)     Κανείς δεν θα γίνει δεκτός στην δημοπρασία α) αν δεν προσκομίσει στην αρμόδια Επιτροπή ως εγγύηση συμμετοχής εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της, ποσού 480,00 ευρώ,  ποσοστό 10% των μισθωμάτων τουλάχιστον ενός έτους (δηλ. 12 μηνών επί του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς)  β) αν δεν έχει καταθέσει εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά  γ) αν δεν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με βάση την οποία να αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης δ) αν έχει οφειλή προς το Δήμο ή δεν έχει κάνει ρύθμισή της ή δεν την εξυπηρετεί κανονικά.

5)     Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης – διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη, που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και σχετικό αντίγραφο αυτής από τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  (πληροφορίες στο Τμήμα Προσόδων  και Δημοτικής Περιουσίας στα τηλέφωνα 213/2019335, 336, 337, 338).

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια πανελλαδικής εμβέλειας εφημερίδα καθώς και σε μία (1) ημερήσια τοπικής εμβέλειας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

……………………………………………………..

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ π. ΒΙΟΧΡΩΜ

Did you like this? Share it:

© 2017 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!