» Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας συνεδριάζει

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 25η Οκτωβρίου 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος), για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ».

2.Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου στα ΟΤ 668-669».

3.Έγκριση μελέτης του έργου «Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση οδού Π.Π. Γερμανού κλπ».

4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Εργασίες επισκευής αποδυτηρίων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εθνικού σταδίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας».

5.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο.

6.Κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, ποσού της δράσης «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίας Βαρβάρας».

7.Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΣΑΕ 055).

8.Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και στεγανοποίηση τμήματος δώματος 1ου Λυκείου.

9.Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» .

10.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τον τίτλο “I_do: A youth-led alliance, building @ctive Roma citizens” (REC Programme 2014-2020 / DG Justice & Consumers)».

11.Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο.

12.Αποδοχή μείωσης προστίμου από πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ

13.Προγραμματισμός προσλήψεων και υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων βάσει της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ( ΦΕΚ 3426/τ.Β΄/29.09.2017).

14.Έγκριση δημιουργίας πάρκου σκύλων σε χώρο του Πάρκου Μητέρας.

15.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας πάρκου σκύλων σε χώρο του Πάρκου Μητέρας.

16.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου για το έτος 2017.

17.Ορισμός δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) για το έτος 2017.

18.Υπογραφή σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking.

19.Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 29236/2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (καθαρό ποσό 45.271,99 € – Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017 ).

20.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Did you like this? Share it:

© 2017 . All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!