Προοδευτική

ΕΣΠΑ: Ανοίγει το πρόγραμμα ενισχύσεων για αναβάθμιση e-shop

Θέμα ημερών είναι πλέον η προκήρυξη της δράσης του ΕΣΠΑ «e-λιανικό» που έχει στόχο την επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Το πρόγραμμα θα προβλέπει την επιδότηση έως 5.000 ευρώ για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις θα διακρίνονται σε υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020, η διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα που θα ανοίξει η διαδικασία κατάθεσης. Θα χρηματοδοτούνται: διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για τη δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Επίσης ηλεκτρονικοί υπολογιστές, άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία / αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κ.λπ.), υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κ.λπ.) και ανάπτυξη ή /και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 80 εκατ. ευρώ.

πηγή: Bousinesnews

Did you like this? Share it:
Exit mobile version