Προοδευτική

Φύλλα αμιαντοτσιμέντου στην οδό Αθηνάς…

Φύλλα αμιαντοτσιμέντου υπάρχουν πεταμένα στη γωνία Προβελεγγίου και Αθηνάς.

Φανταζόμαστε πως η υπηρεσία καθαριότητας θα έρθει σε επικοινωνία με αρμόδια εταιρεία για απομάκρυνση τέτοιων υλικών και πως οι εργαζόμενοι δεν θα εκτεθούν στους κινδύνους, που προκαλούν αυτά τα υλικά στην υγεία των ανθρώπων.

Did you like this? Share it:
Exit mobile version