Προοδευτική

Δραστηριότητες του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Did you like this? Share it:
Exit mobile version