Προοδευτική » Διαδικασίες διεκπεραίωσης εμβολιασμών μέσω ΚΕΠ

Διαδικασίες διεκπεραίωσης εμβολιασμών μέσω ΚΕΠ

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.4764/20:

“Κάθε πρόσωπο δύναται να ενημερωθεί και να επιβεβαιώσει την προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού του και σε φαρμακείο ή σε ΚΕΠ”

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.4764/20 με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που ακολουθείται στα ΚΕΠ και στα φαρμακεία καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 1042 ΕΞ 2021/14.01.2021 (ΦΕΚ 86/15.01.2021 τεύχος Β’): Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 55 του Ν.4764/20 μετά τη διενέργεια εμβολιασμού, κάθε πολίτης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, η οποία εμπεριέχει το όνομα, το επώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομηνία εμβολιασμού, το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον τύπο του εμβολίου.
Κάθε πολίτης μπορεί να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 55 του Ν.4764/20 με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, η διαδικασία της αυθεντικοποίησης, τα πρόσθετα στοιχεία που αναγράφονται στη βεβαίωση και τα ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 1163/17.01.2021 (ΦΕΚ 114/18.01.2021 τεύχος Β’): Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, των ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας έκδοσης της βεβαίωσης.

ΠΗΓΗ: MyOTA.gr

Did you like this? Share it:

© 2021 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!