Προοδευτική » ‘Έμμεση απάντηση Γιάννη Τσούνη σε Λάμπρο Μίχο, για το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας

‘Έμμεση απάντηση Γιάννη Τσούνη σε Λάμπρο Μίχο, για το θέμα της Δημοτικής Αστυνομίας

Πριν λίγες ημέρες φιλοξενήσαμε άρθρο του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου, σχετικά με τη δυνατότητα  σύστασης Δημοτικής Αστυνομίας στην πόλη μας, η οποία θα στελεχωθεί από το υπάρχων υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου, σύμφωνα με τροπολογία του υπ. Εσωτερικών, την οποία επικαλέστηκε.

Εχθές το απόγευμα λάβαμε από τον κ. Γιάννη Τσούνη, Αν. Γεν. Γραμματέα της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., έμμεση απάντηση στο άρθρο του κ. Μίχου, χωρίς να τον κατονομάζει, σχετικά με την τροπολογία του υπ. Εσωτερικών για τη σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των Ο.Τ.Α. και δεν συμφωνεί με τον κ. δήμαρχο, ως προς την τροπολογία αυτή.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΝΗ 

“Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης που είναι επιβεβλημένη και αναγκαία δεν επιτυγχάνεται με μεταμεσονύκτιες πρόχειρες κι ατελέσφορες τροπολογίες αλλά με σχεδιασμό κι οργάνωση. Δεν μπορεί να επιτευχθεί με πειραματισμούς και μάλιστα εν μέσω εκτάκτων καταστάσεων που ξεγυμνώνουν την πολιτική προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο αιρετοί της Κεντρικής πολιτικής σκηνής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα είναι εμφανές πως ακόμη και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιχειρηματολογούν δημοσίως, αγνοώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Πράγματι με τον Νόμο 4325/2015 επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία. Πράγματι το άρθρο 19 παρ. 3β προέβλεπε… «Στην περίπτωση μη επανασύστασης κατά τα προαναφερόμενα της Δημοτικής Αστυνομίας παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους να καθορίζουν τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, τις Διευθύνσεις και τους επιφορτιζόμενους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, με ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους Εσωτερικούς Οργανισμούς Λειτουργίας των δήμων.»

Η δυνατότητα αυτή όμως καταργήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 99 του Ν. 4483/2017!!! Από την σε ισχύ νομοθεσία δεν προβλέπεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε άλλες οργανικές μονάδες με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και πρόβλεψη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αναληθές πως ο Ν 4325/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «…επιτρέπει εκεί όπου δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία την ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων σε προσωπικό χωρίς διάκριση, δηλαδή ακόμη και σε εργάτες καθαριότητας και οικοδόμους…». Συνεπώς σκόπιμη, άδικη και παραπλανητική η κριτική στα Υπηρεσιακά Συμβούλια που λειτουργώντας θεσμικά επισημαίνουν κατά περίπτωση λάθη και παραλείψεις εφαρμόζοντας κατά γράμμα την υφιστάμενη Νομοθεσία που ορισμένοι είτε αγνοούν είτε σκοπίμως υπερβαίνουν!!!

Με μεταμεσονύκτια τροπολογία χωρίς διαβούλευση, γνώση και προετοιμασία κατατέθηκε λοιπόν τροπολογία από τον Υπουργό Εσωτερικών η οποία είχε ως εξής: «Σε δήμους που δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του δημάρχου, δύναται με απόφαση του δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, oι οποίοι θα ασκούν τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στη δημοτική αστυνομία ως αρμόδια αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.»

Μετά όντως από μαζικές εύλογες βάσιμες και λογικές αντιδράσεις (και σε καμιά περίπτωση ακατάληπτες) υπήρξε «τροποποίηση της τροπολογίας» και περιορίστηκε στην δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων που αφορούν στον έλεγχο των μέτρων που αναφέρονται στην Πανδημία.

Η αρχική τροπολογία προέβλεπε την δυνατότητα Διοικητικοί υπάλληλοι να ασκούν με παράλληλα καθήκοντα το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας αφού η διάταξη ήταν ασαφής και γενική. Η σκόπιμα διασταλτική ερμηνεία της συγκεκριμένης ρύθμισης δημιουργεί σε κάποιους την εσφαλμένη εντύπωση ότι οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να ασκηθεί με παράλληλα καθήκοντα από Διοικητικούς Υπαλλήλους οποιουδήποτε κλάδου. Αυτό όμως είναι ανακριβές: Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 6 του Ν.3731/2008: «Για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του». Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας υπάρχουν πολλές για τις οποίες προβλέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης, που μόνο το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να τις ασκήσει, επειδή ακριβώς ενεργεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι των κλάδων Διοικητικού δεν εκτελούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, και κατά συνέπεια δεν δύνανται να ασκήσουν καμία από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας με τις οποίες σχετίζεται η άσκηση ειδικών ανακριτικών καθηκόντων.

Στην «εύρυθμη λειτουργία της πόλης» περιλαμβάνονται διασταλτικά για παράδειγμα και οι αρμοδιότητες που αφορούν στον Κ.Ο.Κ. όπως ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά.

Είναι μόνο μερικές από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που δεν είναι σύννομο να ασκούνται από Διοικητικούς Υπαλλήλους παρά μόνο από ένστολους Δημοτικούς Αστυνόμους επειδή ακριβώς ενεργούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. Και θα έπρεπε να το γνωρίζουν οι συγγραφείς, οι εμπνευστές αλλά και οι υπερασπιστές της… «Τροπολογίας».

Στα πλαίσια λοιπόν μιας ισχυρής και αποτελεσματικής Αυτοδιοίκησης οι εργαζόμενοι, οι δημότες και πολύ περισσότερο οι αιρετοί Αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να καταδικάζουν «νομοθετικά πασαλείμματα» αντί να τα επαινούν, τηρώντας σιγή ιχθύος για τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες που φέρουν οι ίδιοι οι Κυβερνώντες για την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και την απόλυση των Δημοτικών Αστυνομικών το 2013. Η εύρυθμη λειτουργία της πόλης είναι μια αδήριτη, διαρκής, καθημερινή και επιτακτική ανάγκη που δεν εξασφαλίζεται με «τροπολογίες του ποδαριού» ούτε με αποσπασματικές ρυθμίσεις αλλά με οργανωμένες δημοτικές δομές και υπηρεσίες με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες. Και αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος μιας Δημοτικής Αρχής.

Οι ευθύνες είναι πολιτικές και αφορούν πρώτα και κύρια στην Κεντρική Διοίκηση που αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση μονίμως ως «επαίτη» αλλά και στους τοπικούς άρχοντες που αντί να διεκδικούν συγκρουσιακά για το καλό των τοπικών κοινωνιών πάγιες ρυθμίσεις, «δαιμονοποιούν» για κάθε κακό εργαζόμενους και θεσμούς, όπως τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, γιατί τους υποδεικνύουν την Νομοθεσία!!! Οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί!!!”

Ο κ. Τσούνης ενισχύοντας τα όσα υποστηρίζει μας απέστειλε την σχετική διάταξη η οποία πλέον άρει τη δυνατότητα του Οργανισμού να αναθέτει τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, σε οποιανδήποτε άλλη υπηρεσία και την οποία δημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Εν κατακλείδι ο κ. Δήμαρχος σκέπτεται να συστήσει Δημοτική Αστυνομία με νέους υπαλλήλους ή με όσους από τους παλαιούς θελήσουν, οι οποίοι απασχολούνται πλέον στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά την διάλυση της Δ.Α. στην πόλη μας, χωρίς να πειραχτεί το οργανόγραμμα του Δήμου ή θα επιμείνει στη θέση του; 

Did you like this? Share it:

© 2020 Προοδευτική. All rights reserved.
Proudly designed by Theme Junkie.
error: Η Παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου της κάθε απόπειρα αντιγραφής είναι ποινικό αδίκημα!