Προοδευτική

Ένωση Γονέων Αγίας Βαρβάρας: Ενημέρωση για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ WEBEX!!!!

Οι σύνδεσμοι των διαδικτυακών τάξεων των εκπαιδευτικών ΑΛΛΑΞΑΝ ως εξής:
Αντί για https://minedu-secondary.webex.com/meet/…..

Θα συνδεόσαστε ως:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/…..

 Από Δευτέρα 16-11-2020, τόσο οι εκπαιδευτικοί της Γ Αθήνας όσο και οι αντίστοιχοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, θα πρέπει να προσθέτουν το 2 μετά στη λέξη secondary για να μπορέσουν να συνδεθούν στην ψηφιακή τάξη τους στο Webex.

Ένωση Γονέων Αγίας Βαρβάρας

Did you like this? Share it:
Exit mobile version